Mezi ploty

Obrázek uživatele Kiara

Festival "Mezi ploty" patří k nejvýraznějším a svým rozměrem nejrozsáhlejším kulturně-uměleckým přehlídkám v České republice. Je ojedinělý i z mezinárodního hlediska, protože není známo, že by se někde ve světě konala v psychiatrické léčebně akce podobného rozsahu a zaměření. Festival "Mezi ploty" originální formou přispívá k odtabuizování oblasti psychiatrie. První ročníky projektu se uskutečnily ve znamení myšlenky "otevření psychiatrie veřejnosti", která byla do roku 1989 často démonizovaným oborem. V posledních letech se k ní přidalo úsilí o bourání předsudků vůči pomoci odborníků v péči o duševní zdraví - téma stále aktuálnější vzhledem ke vzrůstajícímu počtu psychických poruch zejména neurotického charakteru.

V program festivalu Mezi ploty dominuje divadlo a hudba, ale je v něm prostor i pro výtvarné umění a další umělecké disciplíny. Spolu s profesionálními a amatérskými umělci zde vystupují i soubory zdravotně postižených, kteří zde mají jedinečnou možnost prezentovat výsledky svého uměleckého snažení široké veřejnosti. Festival je benefiční, účinkující se vzdají honoráře ve prospěch Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze, Psychiatrické léčebny Brno – Černovice a Psychiatrické léčebny Dobřany (u Plzně), v jejichž areálech festival probíhá. Výtěžek ze vstupného pak tradičně slouží na rozvoj kulturních aktivit v rámci jednotlivých léčeben.
koukejte podpořit dobrou věc!