Mini rozhovor s MUDr. JANEM CIMICKÝM

Obrázek uživatele Kateřina Kočová

Přední český psychiatr a spisovatel, básník, překladatel. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově. Poté působil v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, později se stal primářem. V roce 1996 založil centrum pohody a duševní regenerace Modrá laguna, kde působí dodnes. Je členem francouzské a italské psychiatrické společnosti. Co se týče literatury, získal členství v radě Obce českých spisovatelů. Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román mu byla udělena za trojici titulů: „Dívka z přehrady“, „Oddychový čas“ a „Vražedná past“. Jako překladatel se proslavil především řadou divadelních her, ale také poesií. Na Literární akademii vyučuje psychologii.

1. Bavme se pro začátek trochu o umělcích. Zpěváci, herci, spisovatelé. Jsou umělci a obecně, citlivé duše, náchylnější k psychickým poruchám, popřípadě může mediální tlak vést k těmto obtížím?

I když jsou umělci citlivé duše, neexistuje žádný důkaz, že by byli více náchylní k jakémukoliv onemocnění, tedy ani psychickému. Jsou více známí, je na ně více " vidět", tak se jejich případná porucha či choroba zdá výraznější než u anonymního jedince. Emotivnost umělce může ovšem akcentovat jeho přirozené povahové rysy nebo vytvořit takové podmínky (ostatně jako u jiných lidí), že více o věcech přemýšlejí, dostávají se do frustrací, z toho pramenících úzkostí, depresivních stavů či vnitřní nejistoty. Nelze však tvrdit, že by svým založením byli více náchylní k různým poruchám než třeba právníci nebo inženýři…

2. Jak vlastně vůbec vznikají psychické poruchy? Jsou vrozené, dědičné, nebo si je lze postupem času tzv. vypěstovat?

Porucha není vrozená, vzniká obvykle dlouhodobou nad prahovou zátěží, popřípadě v nějakém oslabení, protichůdnými požadavky či stereotypní činností. Někdy k takovému stavu vede i vyčerpání, dlouhodobý nezvladatelný stres či konflikty ve vztazích s okolím.

3. V dnešní době se pomalu i rýma léčí chemií. Dá se léčba obecně zvládnout přírodní cestou, bez chemických přípravků a léčiv tohoto druhu? Jakou roli může sehrát například vůle, podpora okolí, motivace?

Podpora, psychoterapie či odborné psychologické vedení hraje bezpochyby významnou roli. Mnohdy je však nutné využít lege artis možností farmak na zklidnění tenze, rozpuštění úzkosti, či léčbu deprese, což usnadní rychlejší zlepšení stavu. Důležitý je zácvik do nějaké relaxační techniky. V naší praxi využíváme již přes dvacet let úspěšně akupunkturu.

4. V jednom z Vašich rozhovorů přiznáváte, že „Nevěra se musí zatloukat“. Myslíte si tedy, že se partnerský vztah nebuduje na vzájemné otevřenosti a upřímnosti, (ať se děje, co se děje)? Jsou ve vztazích nevěrní více muži nebo ženy?

Tuto větu pouze opakuji po klasikovi teorie manželského soužití MUDr. Plzákovi. Je to samozřejmě nadsázka a je třeba ji chápat jako varování, protože především muž je tvor prestižní a ješitný a kdyby mu partnerka přiznala nevěru, hrozí, že tuto informaci nezvládne strávit a dojde k rozchodu, i když je to záležitost, která by se mohla vyřešit i jinak. Přirozeně, že v partnerství je na prvním místě vzájemná důvěra, která dodává jistotu. Je třeba vždy zvážit, zda je skutečná upřímnost založena jen na naprosté otevřenosti a sdělování i nějakých nepodstatných (pro další vývoj vztahu) pomíjivých detailů, které by jinak mohly vcelku úspěšný stav příliš nahlodat.