Perly

Leskly se jako vzácné perly,
jako slzy stékající po tváři,
po tváři vyschlé steskem,
leskly se stékajíce po hladkém skle.

Byly tak krásné a průzračné,
a zároveň temné jako ranní šeď
na sklonku dne a noci,
stékaly a tonuly samy v sobě,
jen tak a bez pomoci.

A plynuly dál tak jako čas
a některé zas stály,
snad čekaly, že vítr či mráz
je vysaje a spálí.

Jen Bůh ví, proč tomu tak je,
zas stará voda odteče
a nové se možná ani nedočkáme.