SMUTEK

Když déšť Ti smáčí vlasy
Blíží se smutek asi
Když nebe hořce pláče
Choulíš se jako ptáče
Chlad objímá Tě víc a víc
Marně teď čekáš na měsíc
Že ukáže Ti cestu pravou
Stříbrným svitem nad Tvou hlavou
Černá tma se mlhou plouží
Teskné srdce stále touží
Uniknout ze smutku ven
A najít slunce nový den…
Jitka Jurzykowská