Přehled vysokých škol

Přehled dnů otevřených dveří na vysokých školách 2008: dny_otevrenych_dveri_2008.pdf

Kompletní přehled termínů podání přihlášky
na všechny vysoké školy pro školní rok 2008/2009: prihlasky_VS_2008.pdf

Mapa vysokých škol v ČR 2009 - 2010: MAPA_Vysokych_skol_v_CR_2009_2010.pdf

Přehled státních vysokých škol
Akademie múzických umění
Akademie výtvarných umění
Czech Management Institute (CMI) Praha
Česká zemědělská univerzita
České vysoké učení technické
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filmová akademie múzických umění
Jihočeská univerzita, České Budějovice
Masarykova univerzita, Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Palackého univerzita, Olomouc
Slezská univerzita
Technická univerzita, Liberec
Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Pardubice
VŠB - Technická univerzita, Ostrava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární a Farmaceutická Universita Brno
Univerzita obrany
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Vysoká škola ekonomická, Praha
Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové
Vysoké učení technické, Brno
Západočeská univerzita, Plzeň

Servery některých fakult
1. lékařská fakulta UK
2. lékařská fakulta UK
3. lékařská fakulta UK
Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno
Evangelická teologická fakulta UK
Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, Brno
Fakulta informatiky MU, Brno
Fakulta mechatroniky TU, Liberec
Fakulta pedagogická ZU, Plzeň
Fakulta sociálních studií MU, Brno
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Fakulta textilní TU, Liberec
Filosofická fakulta MU, Brno
Filosofická fakulta UK
Husitská teologická fakulta UK
Katolická teologická fakulta UK
Lékařská fakulta MU, Brno
Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
Lékařská fakulta UK, Plzeň
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Pedagogická fakulta MU, Brno
Podnikatelská fakulta, Brno
Právnická fakulta MU, Brno
Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Přírodovědecká fakulta UK
Stavební fakulta VUT, Brno

Adresář soukromých vysokých škol:

Akademie STING, o.p.s.
Adresa: Stromovka 1, 637 00 Brno
Telefon: 541 220 334,603 462 002
Fax: 541 220 334
E-mail: akademie@sting.cz
Web:
Školné: 36 000,- Kč / rok

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ)
Adresa: Lázeňská 4, 118 00 Praha 1
Telefon: 257 530 202
Fax: 257 532 911
E-mai: admissions@aauni.edu
Web:
Školné : od 11 800,- Kš / semestr

Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s.
Adresa: Ovenecká 9/380, 170 00 Praha 7
Telefon: 233 074 559
Fax: 233 072 083
E-mail: bivs@bivs.cz
Web:
Školné: od 19 900,- Kč / semestr

Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Adresa: Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Telefon: 572 548 035
Fax: 572 548 788
E-mail: epis@edukomplex.cz
Web:
Školné: 3 000,- Kč / měsíčně

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.
Adresa: Bosonožská 9, 625 00 Brno
Telefon: 547 218 247
Fax: 547 218 053
E-mail: info@hotskolabrno.cz
Web:
Školné: 23 000,- Kč / semestr

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o.
Adresa: Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
Telefon: 272 773 045
Fax: 272 763 020
E-mail: lit-akad@lit-akad.cz
Web:
Školné : 59 500,- Kč / rok

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Telefon: 267 913 634
Fax: 267 913 634
E-mail: viap@viap.cz
Web:
Školné : 24 800,- Kč / semestr

Pražský technologický institut, o.p.s.
Adresa: Choceradská 2600/13, 146 00 Praha 4
Telefon: 272 765 276
Fax: 272 765 276
E-mail: pti@pti.cz
Web:
Školné : 19 000,- Kč / semestr

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
Adresa: Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň
Telefon: 284 841 027
Fax: 284 841 196
E-mail: info@svses.cz
Web:
Školné : 26 500,- Kč / semestr

ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola
Adresa: Tř. V. Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
Telefon: 326 823 023
Fax: 326 823 113
E-mail: eva.kubinova@skoda-auto.cz
Web:
Školné : 18 500,- Kč / semestr

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví
a lázeňství, s.r.o.
Adresa: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 142 683
Fax: 224 142 685
E-mail: info@vscrhl.cz
Web:
Školné : 120 000,- Kč / rok

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Adresa: Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 210 088 800, 271 741 597
Fax: 271 740 871
E-mail: info@vsfs.cz
Web:
Školné : 24 500,- Kč / semestr

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
Adresa: Svídnická 506, 181 00 Praha 8
Telefon: 283 101 121
Fax: 233 541 905
E-mail: infoi@vsh.cz
Web:
Školné: 32 500,- Kč/ semestr

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Adresa: Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Telefon: 267 199 012
Fax: 257 199 040
E-mail: ujakk@ujak.cz
Web:
Školné : od 25 000,- Kč / semestr

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.
Adresa: Šujanovo nám. 1, 602 00 Brno
Telefon: 543 254 856
Fax: 543 254 870
E-mail: sekretariat@vske.cz
Web:
Školné : 20 000,- Kč /semestr

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
Adresa: T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 353 301 015
Fax: 353 235 830
E-mail: studijni@vskv.cz
Web:
Školné : 23 000,- Kč / semestr

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Adresa: Spálená 14, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 056 017
Fax: 224 056 336
E-mail: sekretariat@vso-praha.cz
Web:
Školné : 22 500,- Kč / semestr

Vysoká škola podnikání, a.s.
Adresa: Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava
Telefon: 595 228 111
Fax: 595 228 199
E-mail: vsp@vsp.cz
Web:
Školné: od 17 990,- Kč / semestr

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních
vztahů, o.p.s.
Adresa: Dubečská 900/10, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Telefon: 274 815 044
Fax: 274 817 190
E-mail : info@vsvsmv.cz
Web:
Školné : od 48 000,- Kč / rok

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
Adresa: Chomutovická 1443, 149 00 Praha 11
Telefon: 272 931 435
Fax: 272 931 446
E-mail : vsap@vsap.cz
Web:
Školné : 25 000,- Kč / semestr

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
Adresa: Ledecká 35, 323 21 Plzeň
Telefon: 377 520 384
Fax: 377 534 450
E-mail: vsplzen@vsplzen.cz
Web:
Školné : od 23 000,- Kč / rok

University of New York in Prague, s.r.o.
Adresa: Legerova 72, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 221 281
Fax: 224 221 261
E-mail: unyp@unyp.cz
Web:
Školné : odvíjí se od počtu kreditů

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
Adresa: Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Telefon: 841 133 166
777 709 831
E-mail: info@vsem.cz
Web:
Školné : od 30 000,- Kč / rok

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
Adresa: Vltavská 14/585, 150 00 Praha 5
Telefon: 251 512 231
Fax: 251 512 232
E-mail: vsmie@vsmie.cz
Web:
Školné : od 24 998,- Kč / semestr

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Adresa: U Santošky 17, 150 00 Praha 5
Telefon: 251 563 158
Fax: 251 562 124
E-mail: info@vip-vs.cz
Web:
Školné : 65 000,- Kč / rok

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.
Adresa: Nad Habrovkou 3, 164 00 Praha 6
Telefon: 296 392 377
Fax: 296 392 313
E-mail: registrar@ibts.cz
Web:
Školné: 90 000,- Kč / rok

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.
Adresa: C. Boudy 1444, 272 02 Kladno
Telefon: 312 664 784
312 663 822
E-mail: studijni@svikladno.cz
Web:
Školné : 19 000,- Kč / semestr

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
Adresa: Okružní 935, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 850 047
Fax: 568 851 229
E-mail: info@zmvs.cz
Web:
Školné : 14 900,- Kč / semestr

Academia rerum civilum – Vysoká škola politických a společenských věd
Adresa: Ovčárecká 312, 280 02 Kolín
Telefon: 321 734 711
Fax: 321 734 720
E-mail: arc@vspsv.cz
Web:
Školné : 42 000,- Kč / rok

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.ps.
Adresa: Žižkova 6, 370 01 České Budějovice
Telefon: 386 116 811
Fax: 386 116 824
E-mail: info@vsers.cz
Web:
Školné : 42 000,- Kč / rok

Rašínova vysoká škola, s.r.o.
Adresa: Hudcova 78, 612 00 Brno
Telefon: 541 632 402
Fax: 541 241 624
E-mail: info@ravys.cz
Web:
Školné : 21 000,- Kč / semestr

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
Adresa: Žalanského 68/54, 163 00 Praha 6
Telefon: 235 300 144
Fax: 235 300 144
E-mail: vsrrsimsova@seznam.cz
Web:
Školné : 24 000,- Kč / semestr

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Adresa: Lipová alej 2068, 397 01 Písek
Telefon: 382 264 212
Fax: 382 264 212
E-mail: nada.vrbova@filmovka.cz
Web:
Školné : 60 000,- Kč / rok

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
Adresa: Pilská 9, 198 00 Praha 9
Telefon: 281 932 013
Fax: 281 932 013
E-mail: infovs@palestra.cz
Web:
Školné : 29 000,- Kč / semestr

Vysoká škola NEWTON College, a.s.
Adresa: tř. gen. Píky 7, 613 00 Brno
Telefon: 545 124 620
Fax: 545 124 621
E-mail: info@newtoncollege.cz
Web:
Školné : 31 500,- Kč

Vysoká škola logistiky, o.p.s.
Adresa: Palackého 1380/25, 750 02 Přerov
Telefon: 581 701 445
Fax: 581 259 131
E-mail: vslg@vslg.cz
Web:
Školné : 40 000,- Kč / rok

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Adresa: Duškova 7, 150 00 Praha 5
Telefon: 210 082 412
Fax: 257 316 787
E-mail: info@vszdrav.cz
Web:
Školné : 25 000,- Kč / rok, ale bude se zvyšovat

B.I.B.S. , Brno
Adresa: Lidická 1879/48, 602 00 Brno
Telefon: 545 570 111
Fax: 545 570 115
E-mail: marketing@bibs.cz
Web:
Školné : 28 990,- Kč / rok

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Adresa: Václavská nám. 132/6, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 224 891
Fax: 515 221 865
E-mail: info@svse.cz
Web:
Školné : 14 900,- Kč / semestr

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Telefon: 587 332 311
Fax: 587 332 311
E-mail: mvso@mvso.cz
Web:
Školné : 15 000,- Kč / semestr

CEVRO Institut, o.p.s.
Adresa: Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1
Tel: 221 506 700, 221 506 707
Fax: 221 506 709
E-mail: info@vsci.cz
Web:
Školné: 27 500,- Kč / semestr

UNICORN College, s.r.o.
Adresa: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3
Tel: 271 097 111,
Fax: 221 400 114
E-mail: info@unicorncollege.cz
Web:
Školné: 30 000,- Kč / semestr

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o.
Adresa: Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 318 632
Fax: 387 318 632
E-mail: strnadova@vscb.cz
Web:
Školné: 40 000,- Kč / rok