Slzy

Vy perly lásky, radosti a smutku,
jak ráda vás rozsypám,
bez vás, křišťály soli, jsem
suchá jak vyprahlá zem,
jako zbabělost bez nohou.

Vy démanty tváře,
vy bolesti záře,
vy rozvážete pouta neštěstí,
smyjete nepravost, neřesti,
jak šťastná vás uvítám!

V perlách moři objetí,
v smutku mém i dojetí
bez vás nedýchám,
pláčí vámi mraky,
má úzkost i strachy.

Zkamenělé vás nosí pan Žal,
i Ten, kdo hořce miloval,
vy vzácné skromné drahokamy,
kéž vás neztratím,
vy úlevo má i odpuštění!