Slzy pro tebe

Byla noc, já jsem se nadechla a začala zpívat. Nejdřív potichu, ale se sílící intenzitou mého zpěvu jsem se dostávala do téměř nekontrolovatelného stavu. Po tvářích se mi kutálely slzy jako hrášky, které jsi nechtěl vidět. Otočil ses ke mně zády a odešel. A já jsem najednou vše pochopila. Musím změnit svůj život od základu. Chci být rozmazlována a milována, mazlena a obletována. Chci se cítit jako tenkrát, na což je, můj drahý, již příliš pozdě. Přistála jsem trochu tvrdě, bála jsem se tebe. Bála jsem se nás. Nebyla jsem schopna otevřít oči a podívat se na náš vztah reálně. Prostě se rozprskla ta bublina, která dělá každou zamilovanou ženu slepou. Zůstala jsem stát tváří v tvář muži, se kterým jsem toho tolik prožila. Co z toho, že jsem měla plno krásných vzpomínek. Nemohla jsem se soustředit na nic jiného, než na přítomnost, která byla krutá a nemilosrdná. Náš vztah stagnoval a upadal. A jediné, co jsme pociťovali, byl nepříjemný pocit z dalších zmařených prázdných dnů. Hnusný pocit nenaplněnosti. Začali jsme se sobě nenápadně vyhýbat, uvažovat, jak tento bolestivý vztah skončit.
Kéž bych mohla odejít pryč, beze všeho, do neznáma a přemýšlet. O životě, o tobě, přikrýt se listím, válet se v něm, bez lidí, jen tak, pro radost, pro relax, pro klid mé duše. Ale to si nemůžu dovolit, vypařit se a utéct ode všech problémů. Láska a zamilovanost. Dvě podobná, avšak významově zcela rozdílná slova. Zamilovaní jsme všichni, ale milovat umí málokdo. Zklamala jsem. Nedokázala jsem tě mít ráda. Až budu příště uprostřed noci zpívat a po tvářích se mi budou kutálet slzy jako hrášky, nebudu myslet na nic. Ty budeš má minulost. Už tady nebude muž, který se ke mně otočil zády. Vedle mě bude stát nová osoba, která mi bude ubližovat, úplně stejně jako ty. Teprve když tě ztratím, zjistím, jak moc tě potřebuju.
Láska je zvyk a zároveň extáze, je to jemné pohlazení, stejně jako kopanec. Je to bolest a utrpení, rozkoš a poblouznění. Láska je laskání, milostná vyznání, touha, a ubližování. Láska je cit, a šťasten je ten, kdo z jejího poháru může pít.
Odpouštím ti. Rammy