Struna

kouzlem radosti
je jedna malá struna

a já jak malé dítě znovu znovu
se snažím učit na ni hrát

není to lehké ani snadné
to Někdo jiný učí na ni hrát

a jednou ona rozezní se
a radost bude přetékat

a radost vnitřní svobody
a pokoj který není ze světa

a pokoj slunce Jeho kometa
ne na nebi leč v srdci

vždyť je to láska
a já ji nosím!