Rozptylování zákazníků před Tescem

aneb „Poslední zvonění studentů“
Tímto textem bychom chtěli poukázat na směšný vý-rok jednoho z vedoucích pracovníků supermarketu Tesco v Třinci. Dotyčná osoba po spatření několika stu-dentů, jež prožívali své „poslední zvonění“ na parkovišti u obchodu, je urazila nepříjemným způsobem.
Větou, zda by se nemohli přesunout někam dál z důvodu rozptylování zákazníků, vzbudila naprostý vý-směch nejen u zmiňovaných žáků, ale i u kolemjdou-cích, kteří absolvovali do supermarketu mnohdy dlou-hou cestu. Právě proto by je určitě nějaký „obyčejný“ student neodradil od nákupu, když už se pro něj rozhod-li!
Potencionální zákaznici Tesca byli vstřícní, milí, a pokud některý z nich nechtěl do fondu přispět, tak jed-noduše nepřispěl.
Závěrem snad jen, že možná mnozí z dospělých už zapomněli na časy mládí a na krásné „poslední zvoně-ní“, na němž se prostě zbohatnout nedá.
S pozdravem pro Tesco,
obohaceni studenti

Komentáře

kdysi se ale na posl.

kdysi se ale na posl. zvonění nesomrovalo jako dneska