Básně

Alice

Zopakuj si tato slova třikrát za sebou,
jak líbezná písmena za sebou jdou.
Alice plná tajů ve svých šatech,
to jméno utkvělo mi na rtech.
Alice...co vlasy jí voní po heřmánku,

Obrázek uživatele Xaire

Svět bez fantazie

Zaprodali jsme duši,
do světa bez fantazie,
jen ať si mozek zuří,
že srdce ještě bije.

Obrázek uživatele Lorelei F.

Stereotyp

Objímá nás ďábel chyb,
za nos nás tahá stereotyp.

Z bílých pavučin pavouk tká zlato,
z našich snů zbylo jen bláto.

Obrázek uživatele Lorelei F.

Jdi za Bohem

Dny jsou sečteny.
Dočkal ses odměny?
Pohleď na nebe,
hvězdy svítí pro Tebe.

Obrázek uživatele Lorelei F.

TY A JÁ

Tak, jako Tvé tělo zmírá bolestí,
tak stejně i mé tělo křičí po štěstí.
Tak, jak se Ty halíš do černého hávu,
tak stejně já toužím po bílém pávu.
Tak, jak Ty miluješ noc a moc,
já miluju den a nechci moc.
Ty a já jsme jeden kontrast.
Ty a já jsme jedna velká propast.

Ale navždy... TY A JÁ.

Obrázek uživatele Lorelei F.

Mladí a nevinní

Kometa letí střemhlav dolů,
už neleží na obzoru.
V našich srdcích však dál panují,
mladí, volní a nevinní.
Tancující pod noční oblohou,

Obrázek uživatele Lorelei F.

Trocha poezie

V korunách stromů ukryté,
rukama tváře zakryté.

Spanilé zženštilé sonety,
od slečny Žanety.

Obrázek uživatele Lorelei F.

Lepidlo na bolest

Měla jsem měla lepidlo,
to mi mrazem přimrzlo.
Měla jsem měla lepidlo,
to mi slunce zničilo.

Obrázek uživatele Lorelei F.

Pády do minulosti

Pády do minulosti,
trpké chutě bolesti.
Znova prožité chvilky,
vidím zas ty roztrhané pavučinky.
Hlasy z minulosti,
navštívili stejní hosti.
Znova mám pocit, že padám.
Asi se definitivně vzdávám.

Lorelei

Paralýza

v zákoutích tmy, té bílé,
nad kterou temnější není,
v temně bělostných oblacích
rozplývá se pokora a pýcha,
snad

Syndikovat obsah